About // Amdanon

The Rhôd Artists Group have been commissioned by The Lab to create a series of artworks for the Platform Art Festival in Haverfordwest from Thursday October 27th to Saturday October 29th, 2016.

Look out for the Llwyfan Rhôd Platform posters and artworks across the town.

Comisiynwyd Grŵp Artistiaid Rhôd gan Y Lab i greu cyfres o weithau celf ar gyfer Gŵyl Gelf Platform yn Hwlffordd o ddydd Iau, Hydref 27 hyd Sadwrn, Hydref 29, 2016.

Chwilwch am bosteri a gweithiau celf Llwyfan Rhôd Platform ar hyd strydoedd y dref.

%d bloggers like this: