Llwyfan Rhôd Platform

NOTICEBOARD TAKEOVER: Artworks, treasure hunts, teaching an old dog new tricks, roaming the riverbank and looking through the spy-hole…

The Rhôd Artists Group have been commissioned by The Lab to create a series of artworks for the Platform Art Festival in Haverfordwest across the weekend of 27, 28 and 29 October 2016.

As part of PLATFORM, the group takes over noticeboards in the town centre… Kathryn Campbell Dodd responds to the history of Haverfordwest through objects and images linked to the life of the town. penny d jones creates an artful treasure hunt where the prizes are local trees and an experience of colour. Roger Lougher is a dancing fool describing Haverfordwest through movement. Can you teach an old dog new tricks?
David Shepherd makes images derived from site-specific activity at locations along the riverbank. Seán Vicary asks ‘Is your journey really necessary?’ as contemporary anxieties coalesce in the Pembrokeshire landscape. Liz Waterhouse invites you to ‘look through the spy-hole’.  Jacob Whittaker will be connecting with local pop culture: from DC to RCA, just how do you solve a problem like Bruce Wayne?

CYMRY D DROSODD HYSBYSFWRDD: Gwaith gelf, helfeydd trysor, dysgu triciau newydd i hen gi, crwydro glan yr afon ac edrych drwy’r twll spio…

Fel rhan o gynllun LLWYFAN, mae’r grŵp yn cymryd drosodd hysbysfyrddau yng nghanol y dref… mae Kathryn Campbell Dodd yn ymateb i hanes Hwlffordd trwy wrthrychau a delweddau sy’n gysylltiedig â bywyd y dref. Mae penny d jones yn creu helfa drysor, y gwobrau yw coed lleol a phrofiad o liw. Mae Roger Lougher yn ffŵl sy’n dawnsio sy’n disgrifio Hwlffordd drwy symudiadau. Allwch chi ddysgu triciau newydd i hen gi?
Mae David Shepherd yn gwneud delweddau sy’n deillio o weithgareddau safle penodol mewn lleoliadau ar hyd glan yr afon. Gofynna Seán Vicary ‘A yw eich taith wir yn angenrheidiol?’ wrth i bryderon cyfoes ymdoddi yn nhirwedd Sir Benfro. Mae Liz Waterhouse yn eich gwahodd i ‘edrych drwy’r twll sbïo’. Bydd Jacob Whittaker cysylltu â diwylliant pop lleol: o DC i RCA, sut yn union ydych chi’n datrys problem fel Bruce Wayne?